ul. Konstytucji 3 Maja 36, Piekary Śląskie
(32) 287 29 87
piekary.rodzina@katowicka.pl

Katechezy przedchrzcielne

Proponujemy 2 katechezy przed chrztem dziecka. Pierwszą, jeszcze przed urodzeniem dziecka, ma na celu:

  • uświadomienie roli tego sakramentu,  
  • przedstawienie kto może, a kto nie może być rodzicem chrzestnym. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień.
  • poruszenie tematu wyboru imienia chrześcijańskiego dla dziecka

Można wybrać jedne z dowolnych terminów tych katechez. Są to następujące soboty:w roku 2019: 5.10; w roku 2020: 04.01; 04.04; 04.07; 03.10  

Drugą katecheza będzie tak jak dotąd – w sobotę przez samym chrztem.   

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT