ul. Konstytucji 3 Maja 36, Piekary Śląskie
(32) 287 29 87
piekary.rodzina@katowicka.pl

Namaszczenie chorych

Odwiedziny i namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem Parafian odbywają się zasadniczo w II sobotę miesiąca od godz. 7:30. O ewentualnej zmianie tego terminu lub godziny (ze względów losowych) informujemy na bieżąco w ogłoszeniach duszpasterskich.

 • Jak zaprosić kapłana do chorego? 

Może to uczynić telefonicznie sam chory lub ktoś inny w kancelarii lub zakrystii.

 • Co trzeba przygotować na wizytę kapłana z Najświętszym Sakramentem? 

Należy przygotować w pokoju chorego:

  • stół nakryty obrusem,
  • świece i krzyż.

Chory może także przyjąć sakrament namaszczenia. Poniżej można znaleźć kilka informacji na temat tego sakramentu.

Namaszczenie chorych

W naszej parafii udzielamy go uroczyście zawsze w czasie liturgii 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, kiedy w Kościele przeżywany jest Światowy Dzień Chorych.Jeśli ktoś potrzebuje pilnie przyjąć sakrament namaszczenia chorych, należy osobiście lub przez inną osobę poprosić księdza lub zostawić informację w zakrystii. W takich sytuacjach ksiądz udziela tego sakramentu w domu chorego lub, jeśli stan zdrowia chorego na to pozwala, w kościele.

 • Jak wygląda obrzęd sakramentu namaszczenia chorych?

Istotą liturgii sakramentu chorych jest namaszczenie chorującego człowieka świętym olejem wraz z towarzyszącą temu namaszczeniu modlitwą kapłana. Kapłan namaszcza chorego znakiem krzyża najpierw na czole, a następnie na wewnętrznej stronie obu dłoni, wymawiając przy tym słowa formuły sakramentalnej.

Człowiek, który z przyjmuje namaszczenie, zawsze zostaje podźwignięty Bożą mocą. Ona wzmacnia wiarę i ufność chorego w miłosierdzie Boże, wlewa w jego serce pokój i odwagę, dodaje sił do walki ze słabością ducha i pokusami szatana. Jeśli taka jest wola Boża, jeśli jest to prawdziwie pożyteczne dla chorego, może w tym sakramencie doprowadzić go do pełnego zdrowia. Jeśli zaś trzeba odejść z tego świata namaszczenie pomaga choremu przejść bezpiecznie ciemną i wąską dolinę śmierci, sprawiając że staje się ona drogą do domu Ojca. Jakikolwiek będzie kres choroby, czy człowiek wyzdrowieje czy umrze, to przecież zawsze potrzebuje on nawrócenia i Bożego przebaczenia. I to właśnie jest prawdziwym uzdrowieniem (Katechizm Kościoła Prawosławnego).

 • Kto możne przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

Wierzący człowiek dorosły, gdy:

  • poważnie zachorował lubudaje się na operację (w stanie zagrożenia życia lub zdrowia),
  • jest osobą w podeszłym wieku, którą opuszczają siły,
  • dziecko poważnie chore również może przyjąć namaszczenie, jeśli osiągnęło taki poziom umysłowy, że może on temu dziecku przynieść pokrzepienie.

Aby przyjąć sakrament namaszczenia chorych trzeba być w stanie łaski uświęcającej! Jeśli więc zachodzi taka potrzeba chory powinien przystąpić do spowiedzi przed przyjęciem sakramentu namaszczenia.

 • Czy do osoby która straciła przytomność wzywać kapłana, aby udzielił jej namaszczenia chorych?

Tak – jeśli ta osoba jest wierząca i można przypuszczać, że chciałaby otrzymać sakrament namaszczenia! W takim wypadku sakrament nie tylko umacnia chorą osobę, ale także odpuszcza jej grzechy!

Sytuacje, kiedy chory jest nieprzytomny zdarzają się często w szpitalu, szczególnie kiedy przywożone są ofiary wypadków. Wtedy rodzina powinna poprosić kapelana pracującego w szpitalu, aby udzielił tego sakramentu nieprzytomnemu krewnemu.

 • Gdzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

Jak napisano wyżej, zazwyczaj udzielamy sakramentu namaszczenia chorym w ich domach, jednak można przyjąć ten sakrament także w kościele – jeśli chory może chodzić i uczęszcza do kościoła.

Gdy chory przebywa w szpitalu (hospicjum, domu opieki etc.) powinien poprosić o ten sakrament, a także o spowiedź i Komunię Świętą kapelanapracującego w tej instytucji. Może o to poprosić także ktoś z rodziny chorego. Jeśli w szpitalu nie ma kapelana, trzeba się zwrócić do księży pracujących w parafii, na terenie której znajduje szpital.

 • Jak często można przyjmować namaszczenie chorych?

Sakrament ten można powtórzyć, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie lub jeśli jest człowiekiem starym, u którego pogłębia się słabość.

Źródło: https://www.franciszkanie.bytom.pl/sakramenty/

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT