ul. Konstytucji 3 Maja 36, Piekary Śląskie
(32) 287 29 87
piekary.rodzina@katowicka.pl

Namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem Parafian odbywają się zasadniczo w drugą sobotę miesiąca od godz. 7:30. O ewentualnej zmianie tego terminu informujemy na bieżąco w Ogłoszeniach Duszpasterskich. 

Jak zaprosić kapłana do chorego?

Może to uczynić telefonicznie sam chory lub ktoś inny w kancelarii lub zakrystii.

Co trzeba przygotować na wizytę kapłana z Najświętszym Sakramentem?

Należy  przygotować w pokoju chorego:

  • stół nakryty obrusem,
  • świece i krzyż.

Chory może także przyjąć sakrament namaszczenia. Kilka informacji na temat tego sakramentu:

 NAMASZCZENIE CHORYCH

W naszej parafii udzielamy go w czasie liturgii, gdy jest Dzień Chorych (11.02 – Matki Bożej z Lourdes).

Jeśli ktoś potrzebuje, należy podejść do któregoś z księży czy podejść do zakrystii.

Jak wygląda obrzęd sakramentu namaszczenia chorych?

Istotą liturgii sakramentu chorych jest namaszczenie chorującego człowieka świętym olejem wraz z towarzyszącą temu namaszczeniu modlitwą kapłana.

Kapłan namaszcza chorego znakiem krzyża  najpierw na czole, a następnie na wewnętrznej stronie obu dłoni wymawiając przy tym słowa formuły sakramentalnej.

Sakrament prawdziwego uzdrowienia

Człowiek, który z wiarą przyjmuje namaszczenie zawsze zostaje podźwignięty Bożą mocą. Ona wzmacnia wiarę i ufność chorego w miłosierdzie Boże, wlewa w jego serce pokój i odwagę, dodaje sił do walki ze słabością ducha i pokusami szatana. Jeśli taka jest wola Boża, jeśli jest to prawdziwie pożyteczne dla chorego, może w tym sakramencie doprowadzić go do pełnego zdrowia. Jeśli zaś trzeba odejść z tego świata namaszczenie pomaga choremu przejść bezpiecznie ciemną i wąską dolinę śmierci, sprawiając że staje się ona drogą do domu Ojca. Jakikolwiek będzie kres choroby, czy człowiek wyzdrowieje czy umrze, to przecież zawsze potrzebuje on nawrócenia i Bożego przebaczenia. I to właśnie jest prawdziwym uzdrowieniem (Katechizm Kościoła Prawosławnego).

Sprawy praktyczne

Kto możne przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

Wierzący człowiek dorosły, gdy:

  • poważnie zachorował lub udaje się na operację (jeżeli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba) albo jest osobą w podeszłym wieku, którą opuszczają siły.
  • dziecko poważnie chore również może przyjąć namaszczenie (jeśli osiągnęło taki poziom umysłowy, że ten sakrament może temu dziecku  przynieść pokrzepienie).

Jak często można przyjmować namaszczenie chorych?

Sakrament ten można powtórzyć, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie lub jeśli jest człowiekiem starym, u którego pogłębia się słabość.

Aby przyjąć sakrament namaszczenia chorych trzeba być w stanie łaski uświęcającej! – tak jak do Komunii św.

Jeśli więc zachodzi taka potrzeba chory powinien przystąpić do spowiedzi przed przyjęciem sakramentu namaszczenia.

Czy do osoby która straciła przytomność wzywać kapłana, aby udzielił jej namaszczenia chorych?

Tak – jeśli ta osoba jest wierząca i można przypuszczać, że chciałaby otrzymać sakrament namaszczenia! W takim wypadku sakrament namaszczenia nie tylko umacnia chorą osobę, ale także odpuszcza jej grzechy!

Sytuacje, kiedy chory jest nieprzytomny zdarzają się często w szpitalu, szczególnie kiedy przywożone są ofiary wypadków. Wtedy rodzina powinna poprosić kapelana (pracującego w szpitalu), aby udzielił tego sakramentu nieprzytomnemu krewnemu.

Gdzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

Jak napisano wyżej zazwyczaj udzielamy sakramentu namaszczenia chorym w ich domach.

Ale można przyjąć ten sakrament także w kościele – jeśli chory może chodzić i uczęszcza do kościoła.

Gdy chory przebywa w szpitalu (hospicjum, domu opieki itp.powinien poprosić o ten sakrament (a także o spowiedź i Komunię) kapelana pracującego w tej instytucji. Może o to poprosić także ktoś z rodziny chorego. Jeśli w szpitalu nie ma kapelana, to trzeba się zwrócić do księży, pracujących w parafii, na terenie której znajduje szpital.

 

źródło:
https://www.franciszkanie.bytom.pl/sakramenty/

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT