ul. Konstytucji 3 Maja 36, Piekary Śląskie
(32) 287 29 87
piekary.rodzina@katowicka.pl

Podsumowanie roku 2020

Podsumowanie roku 2020

 1. SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA 
  1. Chrzest 
   1.  przyjęło 60 dzieci (5 mniej niż 2019) 
   1. Wprowadziliśmy katechezę prenatalną – przed chrztem dziecka, która odbywa się co kwartał.  
  1. Bierzmowanie: 
   1. Przyjęło ten sakrament 80 osób. 
   1. Obecnie przygotowuje się 68 młodych. Ekipa przygotowująca liczy 10 osób. Spotkania trwają pełny rok na razie są w formie on-line. 
  1. Eucharystia 
   1. Komunia święta
    1. Rozdaliśmy 60 tys. Komunii, tj. 50% mniej niż w 2019 
    1. Chorzy przyjęli 759 Komunii, tj. 2153 mniej niż w 2019 
    1. Do I Komunii św. przystąpiło 98 dzieci (35 w 2019) 
    1. Do wczesnej 2 (13 w 2019) 
    1. Obecnie do I Komunii św. przygotowują się 2 klasy z MSP 2, 3 klasy z MSP 11, 1 z szkoły Katolickiej oraz grupa do Wczesnej Komunii. 
   1. Odprawiono 54 Msze za parafian 
   1. Odprawiono 134 Msze św. za ++ z ofiar ze skarbonki. W tym 90 odprawił ks. M. Kostoń. W 2019 było tych Mszy 87.
   1. Mamy w parafii 8 nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. 2 rozpoczęło przygotowanie, które zostało przerwane przez pandemię.
   1. Ilość wiernych na Mszy niedzielnej (tzw. dominicantes) – nie było liczenia.
  1. Namszczenie Chorych
   1. 253 (55 mniej niż w 2019)
  1. Małżeństwo
   1. Kurs dla narzeczonych przeszło par 41.
   1. Z Poradni Życia Rodzinnego skorzystało 55 par.
   1. Ślub zawarło 12 par (14 w 2019)
   1. W parafii prowadzone są nauki dla narzeczonych (Przed Nami Małżeństwo) oraz Dni skupienia. Działa Poradnia Życia Rodzinnego.
  1. Kapłaństwo: Mamy aktualnie 2 kleryków. Paweł Kaszuba, jest na III roku w WŚSD w Katowicach, oraz Daniel Kołodziejczyk na roku propedeutycznym w Kokoszycach.
  1. Pogrzeby: odprawiono ich w parafii 84. Zmarło 138 parafian (29 więcej niż w 2019).

 • WSPÓLNOTY, GRUPY
  • Żywy Różaniec
   • 6 róż żywego różańca.
   • 9 róż rodziców modlących się za dzieci (120 + 180=300 ludzi)
  • Medytacja karmelitańska odbywa się co 2. niedzielę i uczestniczy w niej kilkadziesiąt osób. Dziękuję p. Bogumile Zając, która je prowadzi.
  • Parafialny Zespół Caritas. Do pandemii prowadził spotkania dla seniorów w 3. piątek miesiąca. Zespół rozprowadza Paschaliki oraz Świece Wigilijne, przeprowadza przed kościołem różne zbiórki diecezjalne czy okazjonalne. Zawieszone zostały śniadania dla seniorów. W planie są spotkania dla mam małych dzieci. Te ostatnie dwa działania dzieją się we współpracy z miastem. Opiekuje się grupą ks. Jarosław Ogrodniczak.
  • Katecheza dla dorosłych jest obecnie w formie online co 2 tygodnie w poniedziałki. Spotyka się 10-15 osób. Prowadzi je ks. Jarosław Ogrodniczak.
  • Wspólnota Dorosłych. Spotykała się czasem w kościele na Adoracji a głównie w małych grupach w formie online. 60 osób uczestniczy w tych spotkaniach. Opiekuje się grupą ks. Jarosław Ogrodniczak.
  • Chór Cantores Familiae zawiesił działalność. Prowadzi go p. Gabiela Małogowska.
  • Akatyst: Bez zmian w składzie (20 osób). Spotkaliśmy się jedynie okazjonalnie w związku z przygotowanie do Rorat i Pasterki. Opiekuje się nimks. Łukasz Głąbik a prowadzi p. Joanna Kamińska. Wielkie dzięki.
  • Ruch Światło-Życie. Opiekuje się nimks. Łukasz Głąbik.
   • Od marca są spotkania on-line. Pod koniec roku szkolnego, kiedy  była możliwość, były spotykania w salkach.
   • Rok formacyjny kończyło 15 osób, obecnie jest około 17. Nikogo nie ubyło, a jednocześnie we wrześniu doszły nowe osoby.
   • Obecnie spotykania odbywają się  hybrydowo. Kto chce przychodzi na Mszę i modlitwę słowem Bożym do kościoła, pozostali uczestniczą w formie on-line. Spotkania w grupach odbywają się za pośrednictwem komunikatorów.
   • W wakacje odbyły się dwa turnusy rekolekcji oazowych w naszej parafii. W sumie uczestniczyło w nich 30 osób z różnych parafii archidiecezji.  Z naszej wspólnoty wzięło udział 7 osób.
  • Ministranci. Przed pandemią grupa liczyła ok. 30 osób. Obecnie na zbiórki, które odbywają się raz w tygodniu w formie online loguje się ok. 15 ministrantów. Z racji patronalnego święta ministrantów – św. Tarsycjusza została odprawiona Msza św. w intencji członków grupy a także – w zdalnej formie – wspólne świętowanie.
  • Scholka. Z racji specyfiki grupy jej działalność jest obecnie zawieszona. Scholka stale się powiększa. Przed pandemią liczyła ok 50 dziewczynek. Dziękuję pani Asi Oparze, która animuje nie tylko scholkę ale śpiew na Mszach szkolnych i dla rodzin z dziećmi, roraty i inne nabożeństwa.
  • Dzieci Maryi. Przed pandemią grupa liczyła ponad 30 dziewczyn (obecnie loguje się od 10 do 15 osób). Od 5 grudnia dla uczestniczek są organizowane cotygodniowe spotkania w formie online. W/w grupami opiekuje się ks. Grzegorz.

 • SPRAWY OGÓLNOPARAFIALNE
  • Troska o kościół. Panie i panowie sprzątają kościół w poniedziałki i soboty. Podobnie kaplicę Adoracji. Dezynfekcja kościoła i kaplicy – ławek, klamek, drzwi. Grupy, które budują stajenkę i Boży Grób. Grupa mężczyzna do baldachimu, grupa mężczyzn, która prowadzi transmisje Mszy św.
  • Parafialna Rada Duszpasterska spotkała się w tym roku 4 razy. 3 spotkania były w formie online.
  • 20. rocznica poświęcenia kościoła z uwagi na pandemię była skromną uroczystością z orkiestrą.
  • Z inicjatywy ks. Grzegorza wydany został kalendarz parafialny na 2021 rok.
  • Nasz organista Mirosław Bul skomponował melodię do liturgicznego hymnu o św. Rodzinie i otrzymał zezwolenie władzy kościelnej na jej wykonywanie w czasie liturgii oraz możliwość jej drukowania.
  • Parafia co tydzień wydaje Biuletyn (500-800 szt.) oraz kwartalnik Parafialnik, którego rozchodzi się 300 szt.
  • Transmisje Mszy.
   • Prowadzimy transmisje na kanale YT i facebook. W kościele powstała reżyserka, z której prowadzone są transmisje z wielu kamer.
   • Msze św. dla dzieci. Na Wielkanoc śledziło je ponad 6 tys. odbiorników.
   • Roraty. Wzięliśmy udział w projekcie archidiecezjalnym holyweek.pl i nasze Roraty śledziło 350-550 odbiorników.
  • Obecność w sieci
   • Fanpage. 2900 polubień strony
   • Youtube. Regularnie umieszczane są ogłoszenia (ponad 200 wyświetleń) i homilie (150-600 wyświetleń). Wyświetlenia kazań z Rorat (300-1800 wyświetleń). Filmy, które robi ks. Łukasz o Panu Skorupie to 600 wyświetleń.
  • Remonty i finanse
   • Kościół
    • Dodatkowy monitor (1,8 tys. zł)
    • Przebudowa CO (18,7 tys. zł)
    • Wykonanie wejścia na dach kościoła. (12 tys. zł)
    • Specjalistyczna kamera, monitory i komputer do transmisji. (5,5 tys. zł)
    • Zainstalowaliśmy nagłośnienie zewnętrzne. (4,5 tys. zł)
    • Pozłocenie drzwi tabernakulum (3,6 tys. zł)
    • Renowacja wszystkich metalowych sprzętów liturgicznych (dzwonki, kadzidła, krzyże, lichtarze, itp.) (ok 2 tys. zł)
    • W trakcie wykonywania są półki na prasę oraz nowe skarbonki. (ok. 5 tys. zł)
    • Oświetlenie zakrystii. (400 zł)
   • Dom parafialny.
    • Okna (4,2 tys. zł)
    • W dużej sali jest nowe oświetlenie, nagłośnienie, drzwi (132,3 tys. zł)
    • kuchnia z wyposażeniem (8,1 tys. zł)
    • wentylacja dużej sali (570 zł)
   • Probostwo:
    • Wymiana części okien na probostwie. (20 tys. zł)
    • Uszczelnienia dachu probostwa oraz poprawienie elewacji i dachu domu parafialnego. (6 tys. zł)
    • Ocieplenie drzwi garażowych
   • Koszty utrzymania (kościół, dom parafialny, probostwo).
    • Woda 5,8 tys. zł
    • Prąd 8,5 tys. zł
    • Gaz 41,4 tys. zł
   • Parafia przekazała
    • Na misje (3 tys. zł)
    • Na potrzebujących (obiady w szkołach, potrzebujący) (13,8 tys. zł)
    • Zbiórki (powódź, uchodźcy, inne) 9,9 tys. zł
   • Koszt Rorat. Dekoracja, goście oraz nagrody dla dzieci (3,3 tys. zł)

Dziękuję p. Paulinie Kostrzewie, która prowadzi nadzór nad wszystkimi księgami budowlanym parafii. Od jesieni parafia współpracuje z kierownikiem budowy, który nadzoruje prace remontowe.

 • PODSUMOWANIE

Bóg niech będzie w tym wszystkim uwielbiony! A ludziom niech będą dzięki za każde zaangażowanie: modlitwą i ofiarą, darem materialnym, darem czasu i serca. Za ten dar jakim jesteśmy wszyscy dla siebie, przez wiarę, nadzieję i miłość, przez życzliwą obecność, dobre słowo i uśmiech, które na fundamencie Chrystusa, budują żywy Kościół. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu!

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT