ul. Konstytucji 3 Maja 36, Piekary Śląskie
(32) 287 29 87
piekary.rodzina@katowicka.pl

Rodzice chrzestni

Rola rodziców chrzestnych

 

Rola chrzestnego nie ogranicza się do samego momentu przyjęcia sakramentu chrztu, ale pociąga za sobą zadanie towarzyszenia i wspierania ochrzczonego swoim świadectwem i pomocą na drodze wiary w jego dalszym życiu. Dlatego kandydat na chrzestnego/chrzestną powinien spełnić określone wymogi:

  1. Jest do tej roli wyznaczony przez rodziców dziecka i ma intencję jej pełnienia,
  2. Ukończył 16 lat,
  3. Jest katolikiem; przyjął sakramenty: chrztu, Eucharystii (I Komunia Święta) i bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą,
  4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej (np. ekskomunika, interdykt).

Aby zostać rodzicem chrzestnym należy przynieść dokument ze swojej parafii zaświadczający o spełnieniu w/w warunków.

Osoby ochrzczone, ale nienależące Kościoła Katolickiego, mogą być dopuszczone tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

W razie problemów ze znalezieniem obojga rodziców chrzestnych dziecko może mieć tylko jednego rodzica chrzestnego.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT