ul. Konstytucji 3 Maja 36, Piekary Śląskie
(32) 287 29 87
piekary.rodzina@katowicka.pl

Wspólnota dorosłych

Jesteśmy wspólnotą, która zrodziła się po sześciotygodniowych rekolekcjach Seminarium Odnowy Wiary, przeżywanych w parafii jesienią 2019. Wspólnota liczy około 60 osób w różnym wieku, połączonych doświadczeniem Boga bliskiego, kochającego i działającego, które stało się naszym udziałem i wzbudziło pragnienie ciągłego zbliżania się do Jezusa. Od tej pory spotykamy się regularnie, by pogłębiać i umacniać swoją wiarę, dzielić ją z innymi, razem modlić się i odnajdywać swoje miejsce w Kościele.

Nasza wspólnota związana jest ze wspólnotą W DRODZE ze Świerklańca, która była współorganizatorem Seminarium i w której część z nas rozpoczynało swoją świadomą drogę z Jezusem. Włączamy się w organizowane przez nią wydarzenia, mamy też nadzieję na podejmowanie w przyszłości wspólnych dzieł ewangelizacyjnych.

Spotkania wspólnoty są otwarte – może na nie przyjść każdy. Odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki, po wieczornej Mszy św. w domu parafialnym, bądź w kościele. Słuchamy krótkiego nauczania, wspólnie modlimy się, uwielbiamy Boga śpiewem, a potem w małych grupkach pochylamy się nad Słowem Bożym, by odkrywać i dzielić się tym, co chce nam powiedzieć Pan Bóg, budować bliższe relacje z Nim i sobą nawzajem.

W obecnym trudnym czasie pandemii i przedłużających się ograniczeń w bezpośrednich spotkaniach, nasza wspólnota sukcesywnie uruchamia alternatywne kanały komunikacji. Uczestniczymy w internetowym Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego, w spotkaniach modlitewnych na kanale YouTube, a także spotykamy się on-line w małych grupkach. Wspólnota jest dla nas miejscem, w którym wciąż zbliżamy się do Boga i uczymy, jak być świadkiem Jezusa w swoich środowiskach.

Jeśli chcesz do nas dołączyć – zapraszamy!

Kontakt:

Bożena i Waldemar Machoń
bwmachon05@gmail.com

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT