ul. Konstytucji 3 Maja 36, Piekary Śląskie
(32) 287 29 87
piekary.rodzina@katowicka.pl

Konkurs ofert – budowa kanalizacji

Konkurs ofert – budowa kanalizacji

Parafia św. Rodziny w Piekarach Śląskich ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych „Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości nr 2619/1 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36  w Piekarach Śląskich”.

Zakres prac: „Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości nr 2619/1 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36  w Piekarach Śląskich”

Termin składania ofert: 30.05.-10.06.2022 do godz. 18:00

Termin otwarcia ofert: 10.06.2022 godz.19:00

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publiczny.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

Załączniki

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT